Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Ειδήσεις / Ανακοινώσεις
ANAKOINΩΣΗ ΕΚΤ 09/10: 1-6-2010 | 02/06/2011
 

Ανακοίνωση προς Εκπαιδευτές ΕΚΤ 09/10: 2-6-2011
«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου»

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα υποβληθέντα «Έντυπα Καταγραφής Περιόδων Διδασκαλίας» και στα «Παρουσιολόγια», από τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), έχει παρατηρηθεί ότι αυτά δεν συμπληρώνονται ορθά.

Η μη ορθή συμπλήρωση των πιο πάνω αναφερόμενων εντύπων αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο θα επισημανθεί και από τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα διενεργήσουν έλεγχο στα εν λόγω παραστατικά για την τεκμηρίωση επιλεξιμότητας των δαπανών.

Επισημαίνεται ότι, αποτελεί υποχρέωση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του προγράμματος η ορθή σύνταξη και η συλλογή των ενδεδειγμένων παραστατικών. Η όποια απόκλιση από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες δύναται να οδηγήσει στην απώλεια κοινοτικών κονδυλίων. Σημειώνεται επίσης ότι, η ορθή σύνταξη των εν λόγω εντύπων αποτελεί προϋπόθεση για τον ορθό έλεγχο και την έγκαιρη καταβολή των πληρωμών από το Λογιστήριο του ΥΠΠ. Για αποφυγή των όποιων καθυστερήσεων και άλλων προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν ενδείκνυται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί σε μεγαλύτερη συχνότητα:

Στο Έντυπο Καταγραφής Περιόδων Διδασκαλίας για το Μήνα:

  • Ορισμένες ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων που έχουν καταχωρηθεί στα έντυπα δεν συμφωνούν με το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλείσθε όπως, σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών στο πρόγραμμα, τα παρουσιολόγια να συνοδεύονται με την απαραίτητη έγκριση. Σχετική είναι η επιστολή της Μονάδας ΔΕΤ, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, προς τη Διεύθυνση Επιμορφωτικών Κέντρων του ΥΠΠ και τους Επαρχιακούς Συντονιστές των Επιμορφωτικών Κέντρων
  • Δεν καταγράφεται πάντα ολοκληρωμένα το όνομα του εκπαιδευτικού κέντρου
  • Παρατηρείται συχνή χρήση μολυβιού για τη συμπλήρωση και υπογραφή τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευομένους.

Στο Παρουσιολόγιο:

  • Δεν συμπληρώνεται πάντα το όνομα και η υπογραφή των Εκπαιδευτών, για επαλήθευση των στοιχείων.
  • Δεν καταχωρείται η ώρα εισόδου και η ώρα εξόδου μαζί με την υπογραφή των εκπαιδευομένων.
  • Δεν υπάρχουν υπογραφές στην στήλη που αφορά την ώρα εισόδου και εξόδου. • Δεν συμπληρώνεται η ώρα που πραγματοποιήθηκε το μάθημα.
  • Δεν συμπληρώνεται η στήλη που αφορά στον αριθμό ταυτότητας τους. Όσοι από τους εκπαιδευομένους δεν κατέχουν ταυτότητα ή διαβατήριο, μπορούν να συμπληρώνουν τον ARC αριθμό τους.
  • Παρατηρείται συχνή χρήση μολυβιού για τη συμπλήρωση και υπογραφή τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευομένους.

Σημειώνεται ότι τα ονόματα των εκπαιδευομένων θα πρέπει να περαστούν ηλεκτρονικά στα έντυπα ούτως ώστε να φαίνεται καθαρά η παρουσία/απουσία τους από το εκάστοτε μάθημα.

Ευελπιστώ στη συνεργασία σας για την ορθή συμπλήρωση των παραστατικών η οποία θα διασφαλίσει τους κοινοτικούς πόρους που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Η Μονάδα ΔΕΤ δεν θα παραλαμβάνει τα όποια έντυπα δεν είναι συμπληρωμένα ορθά, πράγμα που δύναται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών.

Κατεβάστε το κατάλληλα τροποποιημένο έντυπο «Παρουσιολόγιο» για δική σας χρήση.

backΠίσω στο Ειδήσεις / Ανακοινώσεις
email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.