Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Περιεχόμενα
Τι είναι το ΕΚΤ
Ενταγμένα Έργα
Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Μέσης
Επιτυχία Ημερίδας
Ανακοίνωση Τύπου
Ημερίδα
Εκμάθηση Ελληνικής σε Μετανάστες ή/και Άλλους Ξενόγλωσσους
Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού
Χρήσιμοι Συνδέσμοι
Ειδήσεις / Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές
Συνέδριο με Τίτλο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές
Σεμινάριο με Τίτλο: Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενήλικες
Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα:
Εγγραφές 2013 - 2014
Προσφορές
Downloads
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
Χαρακτηριστικά μαθημάτων
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Αγγλικά
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Γεωργιανά
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Αραβικά
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Σινχάλα
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Τουρκικά
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Ρουμάνικα
Χαρακτηριστικά μαθημάτων Βουλγάρικα
Χαρακτηριστικά Μαθημάτων - Ρωσικά
Χαρακτηριστικά μαθημάτων - Πολωνικά
Ανακοίνωση Τύπου για Συνέδριο 03/05/2012
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Πρόγραμμα Σεμιναρίου "Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενήλικες"
Ανακοίνωση Τύπου για Σεμινάριο
Χαρακτηριστικά Μαθημάτων - Πορτογαλλικά
Δήλωση Εγγραφής - Ελληνικά
Δήλωση Εγγραφής - Αγγλικά
Ατομικό Δελτίο
Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση Τύπου Σεμινάριο Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία της Ελληνικής
Ανακοίνωση Τύπου Συνέδριο στη Διαπολιτισμική
Πληροφορίες για Εργοδότες
Επιμορφωτικά Κέντρα
Επιμορφωτικά κέντρα στα αγγλικά
Επικοινωνία
email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.