Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Ειδήσεις / Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΕΚΤ 28 - 4 - 2011 | 28/04/2011

Ανακοίνωση προς Εκπαιδευτές ΕΚΤ 09/10: 28-4-2011
«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου»

Συμμετοχή Πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προσκόμιση της Βεβαίωσης Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη, απαιτείται για συμμετοχή στο πρόγραμμα και απορρέει από τη σχετική οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν έχουν ακόμα προσκομίσει το εν λόγω έγγραφο ενημερωθούν ότι:

Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει προβεί σε διαβήματα προς την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) για διευκόλυνση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης του εν λόγω εγγράφου στους πολίτες της Ε.Ε. οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε, στα κατά τόπους συντονιστικά κέντρα, κατάλογο με τα ονόματα και τον αριθμό ταυτότητας ή/και διαβατηρίου των ατόμων που έχουν υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη οι εκπαιδευόμενοι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη υποβολής της σχετικής αίτησης από την Αρμόδια Αρχή.

backΠίσω στο Ειδήσεις / Ανακοινώσεις
email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.