Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού

Το Έργο "Εσπερινή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λεμεσού" έχει ενταχθεί τον Ιούνιο του 2012 με προϋπολογισμό €3.875.473.

 

Η Εσπερινή Τεχνική Σχολή δέχεται άτομα όλων των ηλικιών που θέλουν να συμπληρώσουν σπουδές στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην άμεση αύξηση της απασχολησιμότητας.

Η φοίτηση στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι θεσμοθετημένη με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 49.323, ημερ. 10/03/1999). Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι ισοδύναμα με τα προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης που προσφέρονται τα πρωινά. Το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα είναι το ίδιο με το αναλυτικό πρόγραμμα του αντίστοιχου κλάδου / ειδικότητας των πρωινών τάξεων, προσαρμοσμένο όμως στις συνθήκες των βραδινών μαθημάτων. Η φοίτηση είναι δωρεάν και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου το οποίο είναι ισότιμο και ισάξιο με αυτό που απονέμουν οι Πρωινές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.

Η κανονική φοίτηση στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι τετραετής (Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξη) και οι μαθητές κατατάσσονται σε κάθε τάξη ως ακολούθως:

·        Στην Α’ τάξη:

o    Απόφοιτοι Γυμνασίου αφού προσκομίσουν σχετικό απολυτήριο, ή όσοι φοίτησαν στο Α’ έτος σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν, ή έμειναν στάσιμοι.

o    Απόφοιτοι Λυκείων οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου και ειδικότητας που επιλέγουν.

 

·        Στη Β’ τάξη:

o    όσοι προβιβάστηκαν σε αυτή από την Α’ τάξη της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής, ή όσοι φοίτησαν στο Β’ έτος σε Δημόσια Σχολή Μέσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν, ή έμεινα στάσιμοι.

 

·        Στη Γ’ τάξη:

o    όσοι προβιβάστηκαν σε αυτή από τη Β’ τάξη της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής, ή όσοι φοίτησαν στο Γ’ έτος σε Δημόσια Σχολή Μέσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά διέκοψαν, ή έμεινα στάσιμοι.

o    Δικαιούνται επίσης να εγγραφούν και απόφοιτοι τετρατάξεων Δημοσίων Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού προσκομίσουν σχετικό απολυτήριο.

 

·        Στη Δ’ τάξη:

o    όσοι προβιβάστηκαν σε αυτήν από τη Γ’ τάξη της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής, ή απόφοιτοι πεντατάξιων Δημοσιών Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού προσκομίσουν σχετικό απολυτήριο και αποδείξουν τριετή τουλάχιστον Τεχνική πείρα σε καθήκοντα συναφή με τον κλάδο σπουδών τους.

 

Επίσης, δικαίωμα φοίτησης έχουν:

 

·        Απόφοιτοι του Συστήματος Μαθητείας, ακόμα κι αν  δεν κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου, νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις. Το επίπεδο και το περιεχόμενο των εξετάσεων καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

·        Άτομα που έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικές σχολές ή σε ξενόγλωσσα σχολεία νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις.

email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.